Vi kartlegger og risikovurderer ditt arbeidsmiljø.

Våre tjenester

Arbeidsmiljøkartlegging

Vi har lang erfaring med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet. Vi gir anbefaling til tiltak slik at alle krav i regelverket blir møtt. Anerkjente standarder legges til grunn for kartlegging og yrkeshygieniske målinger. 

Ytre miljø

Vi kan hjelpe med forskjellige typer miljøvurderinger, for eksempel miljørangering av kjemikalier, utslippsvurderinger og regelverksverifikasjoner.

Måleutstyr / Utleie

Vi har en større utstyrspark som blir regelmessig kalibrert og vedlikeholdt. Noe av dette måleutstyret er tilgjengelig for utleie til fagpersonell, f.eks. Portacount mask fit tester og SKC prøvetakingspumper.

Offshore

En stor del av vår aktivitet er for offshore-kunder. Vi leverer personell både til prosjekter og til operasjonell drift. Bedriften er registrert i Achilles-databasen.

UA-62844371-1