Vi kartlegger og risikovurderer ditt arbeidsmiljø.

Våre tjenester

Arbeidsmiljøkartlegging

Vi har lang erfaring med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet. Vi gir anbefaling til tiltak slik at alle krav i regelverket blir møtt. Anerkjente standarder legges til grunn for kartlegging og yrkeshygieniske målinger. 

Offshore

En stor del av vår aktivitet er for offshore-kunder. Vi leverer personell både til prosjekter og til operasjonell drift. Bedriften er registrert i Achilles-databasen.

Måleutstyr / Utleie

Vi har en større utstyrspark som blir regelmessig kalibrert og vedlikeholdt. Noe av dette måleutstyret er tilgjengelig for utleie til fagpersonell, f.eks. Portacount mask fit tester og SKC prøvetakingspumper.

WEAC

Vi har utviklet en database for registrering og organisering av WEAC (Working Environment Area Charts).

UA-62844371-1