Vi kartlegger og risikovurderer ditt arbeidsmiljø.

Våre tjenester

Arbeidsmiljøkartlegging

Vi har lang erfaring med kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljøet. Vi gir anbefaling til tiltak slik at alle krav i regelverket blir møtt. Anerkjente standarder legges til grunn for kartlegging og yrkeshygieniske målinger. 

Ytre miljø

Vi kan hjelpe med forskjellige typer miljøvurderinger, for eksempel miljørangering av kjemikalier, utslippsvurderinger og regelverksverifikasjoner.

Utleie av personell

Vi tilbyr utleie av personell. Det kan være oppfølging av HMS i prosjekter eller å være en del av bedriftens normale bemanning, en eller flere dager i uken.

Offshore

Candeo har lang og sammensatt erfaring med oppdrag for offshore-kunder og har inngående kjennskap til sokkelregelverket. Bedriften er registrert i Achilles-databasen.

UA-62844371-1